Πρόεδρος :                       Στάγκος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος:                  Καμπούρης Θεόδωρος
Γραμματέας   :                  Καλογερούδης  Ιωάννης
                                         Βαδικόλια Φωτεινή
                                         Λεονάκης  Στέλιος
                                         Γερμανίδης Ηλίας
                                         Καλογραιάκης Αθανάσιος
                                         Τσιώλης Γεώργιος
                                         Τσούκαλος Χρήστος
                                          Κοτούζογλου Αντώνιος
                                          Πορτουλίδης Βασίλειος
                                          Πάνου Ελευθερία
                                          Πάνου Σωτηρία
                                          Παρασκευιώτης Αλέξανδρος
                                          Τσουμαρίδης Γεώργιος
                                           Παπαδοπούλου Φωτεινή
                                           Ναλτσιά Βέτα